Op De Ladder Door Het Glazen Plafond

Op De Ladder Door Het Glazen Plafond


Auteur:Silke Foth

  • Nederlands
  • 205 pagina’s
  • Business Contact
  • april 2006
  • Samenvatting

    Er is al veel gezegd en geschreven over de rol van vrouwen in het bedrijfsleven, en ook dit boek zal niet het laatste over dit onderwerp zijn. Wel is dit een van de meest praktijkgerichte: de auteur beschrijft in vijf heldere hoofdstukken een aantal basisscenario’s voor gesprekken en vergaderingen, besluitvorming, omgang met dwarsliggers en beter inzicht in de eigen positie. De achterliggende gedachte is dat veel vrouwen onzeker zijn ten aanzien van sommige aspecten van hun werk, en ten onrechte denken dat ze een persoonlijk ‘probleem’ hebben, terwijl het meer een functioneel of bedrijfsinherent probleem is. Zo kan een ‘nette instelling’, ‘dat doe je zo niet’, al snel uitgelegd worden als lievemeisjesgedrag door mannelijke collega’s; maar wat er feite speelt is een verschil in waardenopvatting. Dat zou dan onderwerp van gesprek moeten worden. Silke Foth levert met dit boek veel stof tot nadenken en discussie, en biedt aan hen die moeite hebben met werksituaties, op welke trede van de ladder ook, de eerste instrumenten om er slagvaardig op af te stappen.Silke Foth studeerde pedagogie, psychologie en sociologie in Munchen en werkt al 15 jaar als trainer en (executive-) coach.