Oog voor OGO in het christelijk onderwijs

Oog voor OGO in het christelijk onderwijs


Auteur:Bakker

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Buijten en Schipperheijn B.V.
  • december 2008
  • Samenvatting

    Op dit moment is Ontwikkelingsgericht Onderwijs (afgekort OGO) een populair onderwijsconcept. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is de ontwikkeling ervan begonnen voor de onderbouw van de basisschool. Het onderwijsconcept is nu uitgegroeid tot een concept dat voor de hele basisschool kan worden gebruikt.Dit boek is bedoeld als kennismaking met OGO. De inhoud gaat over de uitgangspunten, hoe het concept zich verhoudt tot andere onderwijsconcepten en tot de christelijke identiteit. Veel scholen beginnen met OGO door middel van het opzetten van een thema volgens de uitgangspunten van OGO. In dit boek wordt besproken, onder andere aan de hand van voorbeelden, hoe men met thema’s kan werken.