Onze eeuw

Onze eeuw


Auteur:J.L. Heldring

  • Nederlands
  • 142 pagina’s
  • Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V.
  • maart 2013
  • Samenvatting

    Andre Spoor en Jerome Heldring voerden in augustus 2012 een viertal lange gesprekken. Zij namen hun persoonlijke ervaringen met de politiek van de twintigste eeuw door, spraken over de Koude Oorlog, het ontstaan en het eindeervan, over de dekolonisatie, over Europa, over de Nederlandse buitenlandpolitiek.Het resultaat van die gesprekken heeft dezelfde ongedwongen toon als die vanHelmut Schmidt en Fritz Stern in hun boek Unser Jahrhundert. Ein Gesprach.In het gesprek van Spoor en Heldring is een aantal elementaire bewegingenin de twintigste eeuw samengevat tot een associatief en bijwijlen persoonlijkverhaal en niet als in een geschiedenisboekje.Bovenop alles wat de lezer zelf al weet, stippen de betrokken waarnemersSpoor en Heldring aspecten van het grote wereldgebeuren aan die onder het stofvan de Wikipediakennis verdwenen is. Wat was het Long Telegram ook al weeren in welk verband tot de Koude Oorlog stond het? Welke Nederlandse politicihadden welke inzichten waar het de onafhankelijkheid van Indonesie aanging?Waarop baseert Heldring zijn uitspraak ‘dekoloniseren moet je door rechts latendoen, bezuinigen door links’?Spoor en Heldring kunnen het flink oneens zijn in deze gesprekken en laten zo aan de lezer een eindoordeel over, volgens beider adagium dat analyse het werkvan de journalist is, conclusies trekken niet. Met grote en persoonlijke denkbewegingen loodsen de oud-hoofdredacteurs van nrc Handelsblad de lezer door de politieke geschiedenis van de twintigste eeuw heen, door het Marshallplan, de Monroedoctrine, de Trumandoctrine en nog veel meer.