Onvoorspelbaar verleden EBOOK

Onvoorspelbaar verleden


Auteur:W. Kratsborn

  • Nederlands
  • 293 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • maart 2014
  • Adobe PDF (zonder Adobe DRM)
  • Samenvatting

    Onvoorspelbaar verleden volgt de menselijke trek in de geschiedenis. Op een samenhangende en creatieve wijze gaat de student op zoek naar de relatie tussen verleden, heden en toekomst. Dat gebeurt vanuit Europees en mondiaal perspectief. De herziene tweede druk is in wisselwerking met studenten en collega?s tot standgekomen. Zo hebben de vaderlandse geschiedenis en de nieuwe kerndoelen meer aandacht gekregen. Vooral het werk van de commissie De Rooy was een belangrijke wegwijzer, omdat daarin de kerndoelen helder werden geformuleerd en de geschiedenis chronologisch en vanuit tien essentiele onderwerpen wordt gevolgd.De jagers-, de boeren-, de stedelijke, de industriele en de post-industriele samenlevingen worden vanuit economische, politieke en culturele invalshoek bekeken. Op een heldere en overzichtelijke manier beschrijft Onvoorspelbaar verleden de trek met gebruikmaking van schilderijen, afbeeldingen en muziek. In de laatste twee hoofdstukken worden respectievelijk het heden en de toekomst aan de orde gesteld aan de hand van vragen over de loop en de zin van de geschiedenis.Aan het einde van ieder hoofdstuk is een didactische route ontworpen, waarin studenten op hun eigen niveau stap voor stap wegwijs gemaakt worden in het verleden. Met al die bagage kunnen studenten zelf weer kinderen begeleiden op hun ekleine? trek door de tijd.Op een gestructureerde wijze speelt Onvoorspelbaar verleden in op moderne onderwijskundige ontwikkelingen als het constructivisme, eleren leren?, probleemgestuurd leren, de onderwijswerkplaats/het studiehuis en het gebruik van ict.