Onvoorspelbaar verleden + CD-ROM

Auteur:W. Kratsborn

  • Nederlands
  • 292 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2005
  • Samenvatting

    Onvoorspelbaar verleden is een multimediale methode voor geschiedenisonderwijs op de pabo, maar wordt ook toegepast binnen de lerarenopleiding geschiedenis.Het boek geeft een rijk en geillustreerd en compleet overzicht van de vaderlandse geschiedenis in een Europese en mondiale context. De leerstof biedt een gedegen basis voor de eigen ontwikkeling en dit sluit goed aan bij de praktijk van de basisschool. Aan de hand van beeldvorming (kaarten, tijdsbalken en ooggetuigenverslagen), opdrachten (met of zonder cd-rom) en tips kunnen studenten hun overzichtskennis stap voor stap verwerven.De cd-rom is het hulpmiddel waarmee studenten de stof nog beter kunnen verwerken. De student kan zich per tijdvak en onderwerp voorbereiden op het maken van een toets, het schrijven van een verslag, een studieopdracht uitvoeren, of een les of thema ontwerpen. Hij doet dit in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. De student heeft daarbij verschillende bronnen tot zijn beschikking (beeld, video, geluid, tekst) en kiest zelf welke informatie hij nodig heeft. De cd-rom laat studenten het verleden beleven zodat ze beter gevoel krijgen voor het geven van geschiedenisles op school.De methode als geheel biedt een moderne kijk op het verleden en bereidt de student voor op zijn toekomst!Drs. Wim Kratsborn is sinds 1971 docent geschiedenis aan de pabo van de Hanzehogeschool te Groningen. Daarnaast ontwerpt hij Europese projecten over democratie, esthetiek en mensenrechten. Met de eerste editie van Onvoorspelbaar verleden in 1999, maakte hij naam als auteur van geschiedenismethodes.