Onverkort of gekortwiekt? / druk 1

Onverkort of gekortwiekt? / druk 1


Auteur:K. van der Zwaag

  • Nederlands
  • 618 pagina’s
  • Jongbloed
  • juni 1999
  • Samenvatting

    In artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) wordt een van de taken van de overheid als volgt omschreven: ‘om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, (…) en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen’. Sinds de eerste eeuwen tot aan de dag van heden zijn discussies gevoerd over de taak van de overheid, de verhouding tussen kerk en staat, en over het complexe vraagstuk van theocratie en tolerantie. Deze dissertatie behandelt de relatie tussen overheid en de christelijke religie vanaf de tijd van de Reformatie, de periode van de Republiek der Nederlanden, en sluit af met de staatkundigen opvattingen van christen-politici en christelijke politieke partijeen in de negentiende en twintigste eeuw.