Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen


Auteur:J. Rigter

  • Nederlands
  • 502 pagina’s
  • Coutinho
  • april 2002
  • Samenvatting

    Mensen die werken met kinderen of jeugdigen vragen zich wel eens af wat er met een kind aan de hand is. Vaak wordt deze vraag beantwoord met het vaststellen van tijdelijke problemen. Soms wordt een psychische stoornis vastgesteld. In beide gevallen roept dat nieuwe vragen op: Hoe zijn de problemen of de stoornis ontstaan? Hadden deze voorkomen kunnen worden? En hoe zit het met de toekomstperspectieven van het kind? Is hulpverlening nodig? Welke hulpverlening is mogelijk?Vragen naar het ontstaan en het beloop van psychische stoornissen worden gesteld in de ontwikkelingspsychopathologie, een nieuwe discipline waarin inzichten uit meerdere wetenschappen geintegreerd worden.Dit boek is het eerste Nederlandstalige boek waarin de visie op de ontwikkeling van psychische stoornissen centraal wordt gesteld. Het beschrijft stoornissen bij kinderen en jeugdigen volgens een vast stramien: normale ontwikkeling en kenmerken, relaties met andere stoornissen, culturele invloeden op de stoornis, risico- en beschermingsfactoren en mogelijkheden van preventie en behandeling.Het boek sluit aan bij de actuele theorieen en maakt gebruik van recent verschenen literatuur. Het is geschreven voor (aanstaande) hulpverleners en opvoeders zoals SPH’ers, MWD’ers, verpleegkundigen, leerkrachten, sociale wetenschappers en ouders. Bij het boek hoort een website met nieuw verschenen literatuur, aanvullingen op de tekst van dit boek, adviezen voor docenten, opdrachten voor studenten en links naar relevante informatiebronnen.Jakop Rigter is als docent psychologie en psychopathologie verbonden aan de SPH-opleiding van de Haagse Hogeschool. Eerder schreef hij Psychologie voor de praktijk (1992) en Het palet van de psychologie (1996).