Ontwikkelingspsychologie

Auteur:F.J. Monks

  • Nederlands
  • 384 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2009
  • Samenvatting

    ‘Voor studenten in het sociaal-wetenschappelijk onderwijs is kennis van de menselijke levensloop onmisbaar. Het boek “Ontwikkelingspsychologie” voorziet al geruime tijd in deze behoefte. Ook in deze dertiende druk wordt de ontwikkeling van de mens gepresenteerd als een levenslang proces. Daarbij komt de gehele levensloop aan bod, van de geboorte tot en met de ouderdom. Tevens is er aandacht voor een aantal ontwikkelingsstoornissen.Omdat zowel in de samenleving als op het gebied van de ontwikkelingspsychologie de tijd niet heeft stilgestaan, is de inhoud van dit leerboek geheel herzien en aangepast aan de huidige stand van zaken. Diverse experts hebben hieraan meegewerkt. Hiermee blijft “Ontwikkelings­psychologie” een belangrijke wegwijzer temidden van de vele theorieen en methoden met betrekking tot de menselijke ontwikkeling.Beide eindredacteuren hebben een lange onderwijservaring aan de Radboud Universiteit Nijmegen achter de rug; dr. F.J.Monks als docent ontwikkelingspsychologie alsmede sinds 1988 docent voor psychologie en pedagogiek van het begaafde kind en dr. A.M.P. Knoers als docent pedagogiek, algemene didactiek en puberteitspsychologie.’