Ontwikkelingspsychologie + CD-ROM / druk 4

Ontwikkelingspsychologie + CD-ROM / druk 4


Auteur:Robert Feldman

  • Nederlands
  • 570 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 4e Editie
  • februari 2009
  • Samenvatting

    In Ontwikkelingspsychologie wordt het vakgebied zo geschetst dat de belangstelling van de lezer wordt gewekt en gevoed. Het boek creeert zoveel mogelijk raakvlakken met het leven van elke dag door onder andere verbanden te leggen met recente maatschappelijke ontwikkelingen. De multiculturele samenleving en diversiteit zijn bijvoorbeeld een rode draad door het boek heen. Dergelijke elementen maken studenten enthousiast voor ontwikkelingspsychologie.Deze vierde editie van Ontwikkelingspsychologie is volledig geactualiseerd en besteedt aandacht aan de huidige ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals gentherapie en nieuwe neuropsychologische onderzoeksmethoden. Ontwikkelingspsychologie is geschreven voor studenten in het hoger onderwijs die een cursus kinderpsychologie, ontwikkelingspsychologie of levenslooppsychologie volgen. Bij dit boek zijn diverse didactische hulpmiddelen beschikbaar, zoals de bijgeleverde cd-rom met videofragmenten die de behandelde concepten illustreren. Daarnaast zijn er op de bijbehorende website meerkeuzevragen beschikbaar waarmee de student zijn kennis zelf kan toetsen.Robert Feldman is hoogleraar Psychologie en hoofd van de Undergraduate Studies aan de University of Massachusetts in Amherst. Hij staat bekend om zijn didactische kwaliteiten; hij ontving hiervoor de College Distinguished Teacher Award. Feldman schreef ook Ontwikkelingspsychologie II waarin op dezelfde wijze de periode vanaf de adolescentie wordt behandeld.