Ontwikkeling van mens en organisatie met inzet van professionele coaching

Auteur:Alex J. Engel

  • Nederlands
  • 95 pagina’s
  • Anduko BV
  • mei 2009
  • Samenvatting

    In dit boek gaat Alex Engel in op de verschillende aspecten van het coachen door professionals. Hij zet de verschillende coachingsvormen en methodieken overzichtelijk op een rij en geeft er zijn visie op. Ook besteedt de schrijver aandacht aan het rendement van coaching en geeft hij aan wat de meerwaarde van coaching kan zijn ten opzichte van andere begeleidingsvormen. In de appendix vindt de lezer een aantal instrumenten die kunnen worden gebruikt om professionele coachingstrajecten voor te bereiden en te begeleiden. De inleiding van het boek is een betoog over de voordelen van coaching in het algemeen en het aanwenden van coaching door externe (professionele) coaches in het bijzonder.