Ontwikkeling door onderzoek

Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 254 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • maart 2010
  • Samenvatting

    De roep om een onderzoekende houding bij leraren wordt steeds sterker. We verwachten een kritische kijk ten aanzien van de eigen beroepsuitoefening. Maar wat is er door onderzoek eigenlijk te winnen voor jezelf, voor school en voor de hele beroepsgroep? Deze vraag staat centraal in de uitgave Ontwikkeling door onderzoek, een handreiking voor leraren.Uitgaande van praktijkvoorbeelden komt theorie en toepassing van praktijkonderzoek door leraren aan de orde. Er is aandacht voor onderzoek dat een bijdrage levert aan het eigen functioneren als leraar en aan onderzoek dat door een team van leraren wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat de uitgave in op de bijdrage van onderzoek aan schoolontwikkeling en aan het beroep van leraar in het algemeen.Ontwikkeling door Onderzoek bevat een scala van toepassingsmogelijkheden, skill sheets, theorie en suggesties voor verdere verdieping. Dat maakt het geschikt voor gebruik in de lerarenopleiding, in teams die systematisch willen werken aan schoolontwikkeling en voor de beroepsgroep in het algemeen.