Ontmoeting met je schaduw

Ontmoeting met je schaduw


Redactie:Connie Zweig

  • Nederlands
  • 479 pagina’s
  • Kosmos Uitgevers
  • augustus 1996
  • Samenvatting

    Woede – jaloezie – schaamte – hebzucht – lust Deze ‘verboden’ gevoelens en gedragingen ontspringen uit het donkere, verdrongen deel van onszelf. de persoonlijke schaduw. Iedereen heeft een schaduw, die zich in de jeugd begint te ontwikkelen als gevolg van het wegstoppen van negatieve gevoelens om een acceptabel ego op te bouwen. We ontmoeten onze schaduw als we een onverklaarbare hekel aan iemand hebben, als wc een onaanvaardbare karaktertrek in onszelf ontdekken, of als we overweldigd worden door woede, jaloezie of schaamte. De schaduw bevat niet alleen negatieve emoties, maar ook nog niet ontwikkelde kanten van onszelf Een ontmoeting niet je schaduw biedt ook kansen voor diepgaande groei. Deze ontmoeting geldt zelfs als een absolute voorwaarde voor een gezonde spirituele ontwikkeling. De schaduw is niet alleen maar een individueel probleem. Groepen en landen hebben een collectieve schaduw, die tot gevaarlijke daden aanleiding kan geven, zoals racisme, het zoeken van een zondebok, het creeren van een vijandsbeeld, en… oorlog.De bundel ‘Ontmoeting met je schaduw biedt in 65 artikelen van bekende en minder bekende auteurs een zeer uitvoerig overzicht van de donkere kant van de menselijke aard, zoals deze tot uiting, komt in gezinnen, intieme relaties, seksualiteit, werk, spiritualiteit, de New Age, politiek, psychotherapie en creativiteit.