(Ont)keten

(Ont)keten


Auteur:J. Goedee

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Hoe kunnen organisaties blijven voldoen aan de steeds sneller veranderende klantvraag? Dit boek laat zien hoe organisatiedoelen effectiever kunnen worden bereikt door activiteiten te bundelen. Het toont aan welke context nodig is om de ketengedachte tot een succes te maken. Het boek rekent af met de neiging van werknemers om zich te richten op interne zaken in plaats van op dat wat voor de klant belangrijk is, en laat daarnaast zien wat er gebeurt wanneer deze routine wordt doorbroken. Het dient als denkkader om samenwerking in ketens te organiseren en te implementeren. De auteurs beantwoorden de vraag waarom en hoe een organisatie vraaggestuurd kan worden ingericht, en welke randvoorwaarden voor het samenwerken in ketens van belang zijn. Zowel de toepassing als de relevante theorie komt aan de orde.Voor u ligt de tweede druk. Deze is verrijkt met modellen, concepten en vanuit de praktijk tot stand gekomen theorieen die bruikbaar zijn binnen verschillende contexten waarin ketens worden ontwikkeld. Deze modellen, concepten en theorieen zijn ontwikkeld door empirische gegevens, zoals meningen van en discussies met betrokkenen, inhoudelijke documenten, onderzoek, ervaringen en observaties van de auteurs, op systematische en methodische wijze uit te werken.