Onderzoekstools

Onderzoekstools


Auteur:Ben Baarda

  • Nederlands
  • 167 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Op internet zijn zeer veel bruikbare onderzoekshulpmiddelen te vinden, die buitengewoon nuttig zijn voor (aspirant) onderzoekers. In Onderzoekstools bespreken we een twintigtal van deze hulpmiddelen. We geven telkens aan voor welk probleem de hulpmiddelen te gebruiken zijn, welke hulpmiddelen voor dit probleem op internet beschikbaar zijn en hoe je ze kunt toepassen. De hulpmiddelen varieren van mindmapprogramma’s die handig zijn bij het formuleren van een onderzoeksvraag, tot statistische programma’s waarmee non-parametrische statistische toetsen kunnen worden uitgevoerd.Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn het creeren van een virtueel bureau, bronnenonderzoek, steekproefgrootte bepaling, websurveys, het vaststellen van effectgrootte en online focusgroeponderzoek. Al deze onderwerpen worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken waarbij telkens voorbeelden van het gebruik van de internettools gegeven worden.Op de bijbehorende site staan links naar de genoemde websites en ook verwijzingen naar andere vergelijkbare relevante websites. De links op de websites worden regelmatig gecontroleerd, zodat de verwijzingen actueel blijven. Voor de meeste websites geven we ook alternatieven zodat er altijd een internet hulpmiddel voor het besproken probleem te vinden is.