Onderzoeksmethoden voor sportstudies

Onderzoeksmethoden voor sportstudies


Auteur:Chris Gratton

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Taylor & Francis Ltd
  • 2
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Dit veelomvattende, toegankelijke en praktische tekstboek biedt een complete basis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor sportstudies studenten. Het boek omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een onderzoeksproject tot het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk geillustreerd met sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet herziene en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals: Het uitkiezen van een geschikt onderzoeksontwerp Het uitvoeren van een literatuuronderzoek Het gebruiken van een aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enquetes, interviews, inhoudsanalyse en etnografisch onderzoek Het interpreteren van gegevens inclusief een inleiding in SPSS en richtlijnen voor beschrijvende en verklarende statistiek Het schrijven van een onderzoeksrapport Het omgaan met ethische onderwerpen in sportonderzoek Ethical issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven als complete en onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en bevat een rijkdom aan bruikbare elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is met een afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.