Boekbeschrijvingen

Onderzoeksmethoden EBOOK

Onderzoeksmethoden


Auteur:Hennie Boeije

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Onderzoeksmethoden is een multidisciplinaire inleiding in de methoden van fundamenteel en praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeeldonderzoeken besteden de auteurs aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, verschillende onderzoekstradities en manieren om onderzoek te doen, operationaliseren, en aan betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.Aan de orde komen ook experiment en quasi-experiment, enquete, kwalitatief onderzoek en het gebruik van bestaande gegevens. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de communicatie over wetenschappelijk materiaal, de ontsluiting en de rapportage van onderzoek. Het boek is afgestemd op de didactiek van de methodeleer en bevat per hoofdstuk opgaven en antwoorden. Daarnaast is er veel aandacht voor het gebruik van internet.Dit inleidende boek is bestemd voor alle studenten in de gedrags- en maatschappijwetenschappen.Op www.onderzoeksmethoden.nl staan gerichte opdrachten om de theorie toe te passen en op een actieve manier te werken met de leerstof. Zeven probleemschetsen helpen bij het formuleren van goede, onderzoekbare vragen. Per hoofdstuk kan een begrippenlijst worden samengesteld.

    Exit mobile version