Onderwijs ontwerpen / druk 1

Onderwijs ontwerpen / druk 1


Auteur:Cees de Munnik

  • Nederlands
  • 242 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2001
  • Samenvatting

    Het werkboek Onderwijs ontwerpen bevat opdrachten die zijn gebaseerd op herkenbare praktijkbeschrijvingen. Aan de hand van het schema `Onderwijs ontwerpen? leren studenten spel- en leeractiviteiten ontwerpen voor kinderen in de basisschool. Actuele ontwikkelingen in het opleidingsonderwijs, ervaringen van gebruikers en nieuwe inzichten van de auteurs hebben bij deze grondige herziening geleid tot wijzigingen in de opbouw en inhoud. De student kan het boek gedurende de gehele opleiding gebruiken. Een groot deel van de stof is geschikt voor zelfstudie. In de opzet van het boek hebben de auteurs aansluiting gezocht bij de curriculumontwikkeling in de pabo?s. Iedere opleiding kan de inhoud van Onderwijs ontwerpen daardoor koppelen aan recente vernieuwingen in het opleidingsonderwijs, zoals het volgen van fasen van betrokkenheid, het werken met ontwikkelingslijnen en startbekwaamheden en daaruit afgeleide eindtermen.