Onderwijs In Bewegen

Redactie:Harry Stegeman

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 1998
  • Samenvatting

    Het vak lichamelijke opvoeding is een onderwijsvak dat de leer-lingen moet voorbereiden op zelfstandige en zelfgekozen deelna-me aan onderdelen van de wereld van sport en bewegen. Dit boek behandelt een aantal basisthema’s in de huidige lichamelij-ke opvoeding: Doel en plaats van de lichamelijke opvoeding, Bewegingscultuur, Leerlingen, Vaksectie, Planning en Evaluatie. De auteurs van deze bundel komen uit de wereld van de weten-schap, de onderwijsverzorging, de vakorganisatie en de leraren-opleidingen. Het boek is bestemd voor studenten en afgestudeerden van aca-demies voor lichamelijke opvoeding en verwante opleidingen.