Ondernemingsrecht en faillisementsrecht

Ondernemingsrecht en faillisementsrecht


Auteur:C.L. Koppenol

  • Nederlands
  • 473 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Ondernemingsrecht en faillissementsrecht is bestemd voor bachelorstudenten in het hoger onderwijs die willen kennismaken met het ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Het boek is op de praktijk gericht en behandelt niet alleen de bv en de nv, maar ook de andere privaatrechtelijke rechtspersonen zoals de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (ovr), de vereniging, de cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Ook aan Europese rechtsvormen wordt aandacht besteed.In dit boek is de nieuwe wetgeving over de stille en openbare vennootschap, het nieuwe bv-recht en de overnamerichtlijn verwerkt. Daarnaast wordt ook de recent ingevoerde Handelsregisterwet 2007 en de Wet op het financieel toezicht behandeld. En ten slotte krijgt ook het fenomeen van de hedge- en staatsfondsen aandacht.Aan de geruchtmakende kwesties die zich in de afgelopen jaren afspeelden bij o.a. Stork, ABN-AMRO en PCM wordt ruim aandacht besteed; niet alleen omdat zij geleid hebben tot nieuwe jurisprudentie, maar ook om de student beter inzicht te geven in de praktijk van het ondernemingsrecht.Elk hoofdstuk in dit boek kan afzonderlijk worden bestudeerd. Dit heeft als voordeel dat onderdelen die voor een bepaalde opleiding niet of minder relevant zijn, zonder problemen kunnen worden overgeslagen, zonder dat men ‘de rode draad in het verhaal’ verliest. Aan elk hoofdstuk is een aantal cases toegevoegd. Ook zijn integrale – hoofdstukoverstijgende – cases toegevoegd. Naast de cases heeft de student de beschikking over ruim 150 meerkeuzevragen die voorzien zijn van – uitgebreide – antwoorden en die zeer geschikt zijn om voor zelfstudie te gebruiken.Het boek wordt ondersteund door een website: www.ondernemingsrechtenfaillissementsrecht.noordhoff.nl