Ondernemingsrecht

Auteur:C.M. Raaijmakers

  • Nederlands
  • Kluwer
  • september 2006
  • Samenvatting

    In dit studie- en praktijkboek staan de organisatie, financiering en vermogensrechtelijke verzelfstandiging van de onderneming centraal. Het laat zien welke veranderingen optreden bij wijziging van haar rechtsvorm: van eenmanszaak naar personenvennootschap (komend recht) of een BV en als zij als NV naar de beurs gaat (effectenrecht en corporate governance). Daarnaast komen ook de cooperatie en de vereniging/stichting met een onderneming aan de orde. Thematisch worden behandeld: concernrecht, fusie, overname, omzetting en andere vennootschappelijke reorganisaties en de jaarrekening. De voortdurende veranderingen in de praktijk en regelgeving worden geanalyseerd en geplaatst in de basisstructuur van Nederlands ondernemingsrecht.