(Onder)Wijs In Wetenschap

(Onder)Wijs In Wetenschap


Auteur:R.W.J.G. Ostelo

  • Nederlands
  • 124 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Alle basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek zijn in dit boek bijeengebracht en toegespitst op beroepsgroepen in de zorg. Het biedt een systematisch overzicht van de methodologie van wetenschappelijk onderzoek. In deze tweede editie is een aantal onderwerpen meer in detail uitgediept, zoals beschrijvende en toetsende statistiek; wordt uitgebreid ingegaan op kwalitatief onderzoek en prognostiek en krijgt de praktische kant van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek meer aandacht.