Omzetbelasting

Omzetbelasting


Auteur:T.J. Kok

  • Nederlands
  • Boom fiscale uitgevers
  • februari 2013
  • Samenvatting

    De Boom Basics Fiscaal zijn bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die een fiscale studie volgen, of die tijdens hun studie fiscale vakken volgen. De nadruk ligt op de verplichte vakken tijdens de bachelor. Boom Basics Fiscaal biedt studenten een snel maar compleet inzicht in de meest essentiële belastingwetten. Boom Basics Fiscaal: •puntsgewijze uitleg •kort en bondig •helder geformuleerd •schema’s •voorbeelden •compact •handzaam •betaalbaar