Omgevingsrecht

Omgevingsrecht


Auteur:M N Boeve

  • Nederlands
  • 458 pagina’s
  • Europa Law Publishing
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de handhaving en rechtsbescherming van het omgevingsrecht.Deze druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk. Daarbij zijn onder meer de implementatie van de Richtlijn Industriele Emissies, de aanpassingen van het Activiteitenbesluit, de introductie van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht en de Wet permanent maken van de Crisis- en herstelwet meegenomen. Nieuw in deze druk is een hoofdstuk over de voorgenomen Omgevingswet. Hoewel de inwerkingtreding van deze wet nog enige jaren op zich zal laten wachten is er, gelet op het grote belang van deze wetgevingsoperatie voor het omgevingsrecht, voor gekozen in dit boek de hoofdlijnen van de Omgevingswet te beschrijven. Dit boek is primair bedoeld voor studenten op gevorderd bachelor- en masterniveau, maar kan zeker ook van nut zijn voor de rechtspraktijk.Alle auteurs zijn (oud-)medewerkers van het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability/Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.