Omgevingsonderwijs

Auteur:M. van Riessen

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • januari 2006
  • Samenvatting

    Omgevingsonderwijs – het leren in, van en over je eigen leefomgeving – is een in veel opzichten aantrekkelijke vorm van onderwijs. Het biedt volop mogelijkheden voor onderzoekend, producerend en authentiek leren. Het motiveert: erop uit met je leerlingen, de polder in, de wijk door, het museum in, dat doorbreekt de routine van het dagelijks schoolwerk en kan het saamhorigheidsgevoel in de klas versterken.Omgevingsonderwijs, van project naar praktijk helpt scholen en culturele instellingen bij het (samen) opzetten en uitvoeren van omgevingsonderwijs. Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden geeft het antwoord op vragen als: hoe plooi je buitenschoolse onderzoeksopdrachten in het rooster? Wat is nodig aan voorbereiding in de klas? Steeds wordt geprobeerd de zaak te benaderen vanuit het perspectief van de school en dat van culturele instellingen, groot en klein.