Omgaan met weerstand in adviesrelaties

Omgaan met weerstand in adviesrelaties


Auteur:T. Ijzermans

  • Nederlands
  • 104 pagina’s
  • Uitgeverij Thema
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Aan vakinhoudelijke kennis ontbreekt het adviseurs meestal niet. De jurist, de architect en de huisarts bijvoorbeeld hebben alle deskundigheid in huis. Een groot deel van hun werk bestaat uit het uitbrengen van adviezen. Dat verloopt meestal prima, maar soms doen klanten niets met de adviezen, hoe goed onderbouwd ze ook zijn. Waar ligt dat aan? IJzermans bekijkt vanuit verschillende invalshoeken de relatie tussen adviseur en geadviseerde. Dit boek is de neerslag van de kennis en ervaring die IJzermans opdeed in zijn verschillende rollen als adviseur.