Omgaan Met Verschillen

Omgaan Met Verschillen


Auteur:F. de Hoop

  • Nederlands
  • 112 pagina’s
  • Hb Uitgevers
  • december 2007
  • Samenvatting

    Vooral bij het vergroten van de zorg voor kinderen (zorgverbreding) is het belangrijk dat een leraar bewust afstemt op de eigenheid van elke leerling. Goed kunnen omgaan met verschillen is een uitdagende opdracht, die van de leraar reflectie op het eigen denken en handelen vraagt. Daaraan wil dit boek een bijdrage leveren. Niet alleen verschillen tussen kinderen, ook verschillen tussen leraren onderling worden besproken. Iedere leraar geeft een eigen cultuur vorm en heeft een eigen beeld van zijn rol in het leerproces. Dit leidt soms tot conflicten maar ook tot onderlinge verrijking en versterking van een team. Vervolgens komen de verschillen tussen ouders en leraren aan de orde. De auteurs doen suggesties om de onderlinge kloof die vaak bestaat, te overbruggen. De afsluiting vindt plaats vanuit de invalshoek van de school als lerende organisatie.