Omgaan met problematisch gedrag

Omgaan met problematisch gedrag


Auteur:T. Hazelhof

  • Nederlands
  • 181 pagina’s
  • Reed Business
  • november 2001
  • Samenvatting

    De politie wordt regelmatig geconfronteerd met mensen die problematisch gedrag vertonen als gevolg van een psychische ziekte. Om de basispolitiezorg te ondersteunen bij het omgaan met problematisch gedrag is deze handleiding ontwikkeld. De auteurs beschrijven het ziektebeeld van psychiatrische ziektes als psychosen en schizofrenie, het delier, stemmingsstoornissen, angststoornissen, paranoidie, impulsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Zij leggen helder uit hoe mensen die lijden aan dit ziektebeeld ermee om trachten te gaan en welk probleemgedrag zij kunnen vertonen. Er is een handig stappenplan opgenomen waarin systematisch is aangegeven hoe je mensen die lijden aan een psychische ziekte het beste kunt benaderen.