Omgaan met agressie

Omgaan met agressie


Auteur:Geuk Schuur

 • Nederlands
 • 311 pagina’s
 • Bohn Stafleu van Loghum
 • augustus 2009
 • Samenvatting

  Provocaties, bedreigingen, manipulatief en agressief gedrag: als hulpverlener kom je er regelmatig mee in aanraking. Naast veiligheidsmaatregelen in algemene zin, gaat het bij de hulpverlening ook om de vraag: Hoe bied je professionele hulp aan je client in een agressieve of zelfs gewelddadige situatie, zonder je eigen veiligheid uit het oog te verliezen? Het boek Omgaan met agressie geeft inzicht in vormen van agressie en geweld en het ontstaan van agressie.Praktijkvoorbeelden en suggesties maken duidelijk hoe escalatie van geweld kan worden voorkomen en hoe een ontstane acute geweldsituatie zonder tegengeweld kan worden beeindigd.Ten opzichte van de zesde druk zijn enkele actuele aanvullingen en nuanceringen aangebracht vanuit de neuropsychologie. Naast de werking van agressie en pijn in de hersenen komt ook de rol van de spiegelneuronen in de communicatie aan de orde. Ten aanzien van de geweldloze communicatie wordt ingegaan op de kracht van het zwijgen. Verder wordt de in Nederland op handen zijnde wetswijziging met betrekking tot gedwongen opname kort ingeleid en wordt gewezen op het gevaar van een bepaalde vorm van fysieke agressiebeteugeling.Omgaan met agressie besteedt tevens aandacht aan:

  • het voorkomen van agressie en geweld door het tijdig opvangen van signalen;
  • de verschillende vormen van agressie waarmee je in aanraking kunt komen bij het begeleiden van zelfstandig wonende clienten, zoals stalking, mishandeling, seksuele intimidatie en gijzelingsachtige omstandigheden;
  • opvattingen over de verwerking van schokkende en heftig emotionele gebeurtenissen.