Of/Of

Of/Of


Auteur:S. Kierkegaard

  • Nederlands
  • 884 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • april 2000
  • Samenvatting

    Denk je een stuurman op zijn schip op het moment dat hij overstag moet gaan, dan zal hij misschien kunnen zeggen: ik kan dit doen of dat; maar als hij geen al te slechte stuurman is, zal hij zich er tegelijk van bewust zijn dat het schip ondertussen zijn gewone vaart loopt en dat het daarom maar een ogenblik lang om het even is of hij het een doet of het ander. Zo is ht ook met een mens; vergeet hij rekening te houden met die vaart, dan komt er uiteindelijk een moment waarop er van een of/of geen sprake meer is, niet omdat hij heeft gekozen maar omdat hij het kiezen achterwege heeft gelaten.