Of De Hemel Ook Open Is

Of De Hemel Ook Open Is


Redactie:Rien van den Berg

  • Nederlands
  • 58 pagina’s
  • Mozaiek
  • april 2002
  • Samenvatting

    Op kerkelijke hoogtijdagen staan we stil bij datgene waar ons verstand in tekort schiet. We roepen de hulp van de kunsten in: muziek, zang en poezie. De waarde van poezie voor vieringen en andere kerkelijke samenkomsten, wordt steeds meer gezien. Veel dichters weten op een treffende, toegankelijke manier te raken aan het onzegbare van het geloof. In deze bloemlezing gaan dichters aan de slag met de verhalen rond Hemelvaart en Pinksteren. De een tekent de discipelen, nog starend in het gat dat Jezus vallen liet. Een ander toont zich jaloers op de blik die Stefanus vergund werd in de open hemel. Een derde belijdt de verwachting van de wederkomst – een apart hoofdstuk in deze bundel. Immers: het is bij de Hemelvaart van Christus dat de engelen zijn wederkomst voorspellen.