Oefentherapie bij voet- en enkelaandoeningen

Auteur:P. Roosen

  • Nederlands
  • 179 pagina’s
  • Professional
  • januari 2007
  • Samenvatting

    Oefentherapie bij voet- en enkelaandoeningen bidet de praktiserende kinesitherapeut in eerste instantie de nodige achtergrond en een praktische leidraad bij het opstellen en uitvoeren van actieve oefentherapie bij aandoeningen van de voet en de enkel.In deel 1 worden voornamelijk de functionele aspecten besproken die als basis dienen voor de volgende hoofdstukken. Een functioneel anatomische opfrissing en begrippen rond stabiliteit, instabiliteit en ketens in de context van stappen, lopen en springen komen aan bod. Daarnaast wordt een kader aangereikt om, vertrekkende van een klinisch onderzoek, een individueel oefenschema op te stellen, met de nodige aandacht voor de behandelbare aspecten en behandelingsmodaliteiten.In deel 2 wordt, vanuit een wertenschappelijk kader, de oefentherapie besproken bij veelvoorkomende voet- en enkelklachten. De lezer vindt hier een ruim aanbod aan voorbeelden van oefeningen die bruikbaar zijn tijdens de revalidatie. Het boek wordt afgesloten met een deel casu iek, wat ervoor zorgt dat je met de aangereikte elementen en principes meteen in de praktijk aan de slag kunt. Tal van foto’s en schema’s ondersteunen de tekst zodat het geheel als een praktisch naslagwerk gebruikt kan worden.De auteursPhilip Roosen promoveerde in 1999 tot doctor in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie aan de VUB met als titel ‘Kinematica van het achtervoetcomplex tijdens de impactfase van de afstoot bij elitehoogspringers’. Ondertussen werd hij gegradueerde in de podologie aan de kaHoG in Gent. Tussen zijn studies door heeft hij gedurende 16 jaar praktische ervaring opgebouwd in een eigen zelfstandige praktijk.Sinds 2000 is hij als docent voltijds verbonden aan de Arteveldehogeschool, waar hij tot voor kort deeltijds coordinator was van de opleiding Podologie en deeltijds doceerde aan de opleiding Kinesitherapie.Vanaf 2005 is hij voltijds verbonden aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent, binnen de opleiding Kinesitherapie Gent waar hij zowel lesgeeft als onderzoek doet binnen het domein van de voet en de enkel. Hij is tevens auteur van publicaties in dit terrein en is een veelgevraagde spreker in binnen- en buitenland.Fabienne van De Steene studeerde in 1992 af aan de UGent als licentiaat in de Motorische revalidatie en kinesitherapie en behaalde het jaar daarop een specialisatie in de sportkinesitherapie aan de K.U.Leuven. sinds 1993 is ze werkzaam als zelfstandig van het UZ Gent. Zo komt ze frequent in contact met voet- en enkelklachten en gerichte oefentherapie wordt in dit gespecialiseerde centrum dan ook dagelijks toegepast. Daarnaast werkt ze sinds 1999 als praktijkassistent aan de UGent , waar ze in de verschillende jaren van de opleiding lesgeeft binnen het domein van de moskuloskeletale klachten. Ruim twaalf jaar is ze als kinesitherapeut verbonden aan de koninklijke Belgische Voetbalbond waar ze de paramedische begeleiding van de verschillende nationale damesploegen deskundig voor haar rekening neemt.