Boekbeschrijvingen

Oefening baart kunst

Oefening baart kunst


Auteur:M.G. IJzermans

  • Nederlands
  • 158 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • september 2007
  • Samenvatting

    Dit vaardighedenboek is geschreven voor drie groepen lezers: studenten, docenten en afgestudeerde juristen.Studenten kunnen het boek gebruiken om inzicht te verwerven in de verschillende manieren waarop juristen te werk gaan bij het verrichten van onderzoek, bij het argumenteren en bij het presenteren.Het schetst de stappen die bij de verschillende verrichtingen worden gezet; het biedt hulpmiddelen om de taken te volbrengen en de criteria waaraan een goede taakvervulling moet voldoen.Het boek biedt docenten zowel hulp bij de instructie als handvatten voor de feedback en beoordeling.Afgestudeerde juristen kunnen dit boek gebruiken om te reflecteren op de eigen vaardigheid en krijgen hulpmiddelen aangereikt om deze verder te ontwikkelen.In deze herziene druk is het hoofdstuk over onderzoeken ingrijpend gewijzigd.De basis hiervoor is het materiaal dat de auteurs sinds de verschijning van de eerste druk van Oefening baart kunst hebben ontwikkeld voor het onderwijs in methoden van onderzoek voor de masteropleidingen Nederlands recht en Internationaal en Europees recht.

    Exit mobile version