Oefenboek Voor Paranormale Vermogens

Oefenboek Voor Paranormale Vermogens


Auteur:Enid Hoffman

  • Nederlands
  • 178 pagina’s
  • Schors
  • oktober 1991
  • Samenvatting

    Er zijn in de loop der jaren ontelbare boeken geschreven over de rechtvaardiging van paranormale vermogens. Psychologie en psychoanalyse hebben echter onomstotelijk aangetoond dat achter de rede en objectieve feiten een niet te loochenen terrein ligt van louter irrationeel gebeuren van waaruit ons dagelijks gedrag wordt geregeerd. Met dit inzicht is men tot de erkenning moeten komen, dat er behalve veranderende bewustzijnstoestanden als buitenlichamelijke ervaringen, droomwereld, extase en trance, ook vermogens bestaan als bijvoorbeeld contemplatie, helderzien en meditatie, en dat door de voorkennis en het inzicht die deze en andere paranormale gegevens verschaffen, een bewustzijnswereld kan worden betreden die het verstand ons onthoudt.In haar ‘OEFENBOEK VOOR PARANORMALE VERMOGENS’ legt de Amerikaanse Enid Hoffman uit, hoe wij geheel nieuwe communicatiekanalen kunnen openen en hoe wij zo, buiten ons verstand en zijn projecties om, kunnen waarnemen waar zich werkelijk in het innerlijk van de mens afspeelt. De door haar aangeraden oefeningen, gebaseerd op een dertigjarige ervaring, zijn eenvoudig en effectief en laten ons zien dat automatisch schrijven, herinneringen aan vorige levens, magnetisme, pendelen, psychometrie, telepathie e.d. niet alleen even natuurlijk zijn als lopen en spreken, maar even gemakkelijk te leren. Kortom, Hoffman’s ‘OEFENBOEK VOOR PARANORMALE VERMOGENS’ is een overtuigend bewijs van de waarheid dat wij dimensies van begrip en geluk onbenut laten door onze paranormale gaven niet te gebruiken.