Occidentalisme

Occidentalisme


Auteur:Ian Buruma

  • Nederlands
  • 159 pagina’s
  • Atlas
  • december 2004
  • Samenvatting

    Sinds de publicatie van Edward Saids Orientalism vijfentwintig jaar geleden is er een hele studie ontstaan omtrent de denigrerende fantasieen over het exotische ‘Oosten’, die ten grondslag lagen aan het koloniale gedachtegoed. Maar hoe staat het met de radicale denkbeelden over ‘het Westen’ die onze zelfverklaarde vijanden koesteren? Volgens Ian Buruma en Avishai Margalit zijn deze denkbeelden nauwelijks onderzocht en is het onbegrip ervoor beklagenswaardig en zelfs gevaarlijk, gezien de gebeurtenissen op het wereldtoneel. In Occidentalisme wordt beargumenteerd dat de bron van de stereotypen die de haatgevoelens in Osama bin Laden cum suis doen oplaaien juist in het Westen zelf terug te vinden is.Occidentalisme behandelt de belangrijke wrijvingspunten: de goddeloze (lees: westerse) stad tegenover het rechtschapen platteland; heroisme tegenover handel; materie tegenover geest; de geindustrialiseerde maatschappij tegenover een organische samenleving van ‘bloed en bodem’. En het waarschuwt ertegen ‘het islamisme met onze eigen vormen van intolerantie te bestrijden. (‘) We kunnen het ons niet veroorloven onze samenleving af te sluiten bij wijze van verdediging tegen degenen die de hunne hebben afgesloten. Want dan zouden we allemaal occidentalisten worden en zou er niets meer te verdedigen over zijn.’