Boekbeschrijvingen

Observeren, registreren rapporteren en interpreteren + CD-ROM

Observeren, registreren rapporteren en interpreteren + CD-ROM


Auteur:Petra de Bil

  • Nederlands
  • 126 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • juni 2008
  • Samenvatting

    In de beroepspraktijk van de sociaal werker zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpretaties worden, vaak door begeleiders, hulpverleningsplannen opgesteld en bijgesteld. Op grond van rapportages worden, veelal door sociaal wetenschappers, beslissingen genomen over opname of ontslag van clienten. De observaties, registraties, rapportages en interpretaties van de sociaal werkers hebben dus verstrekkende gevolgen voor de clienten.Deze basisvaardigheden worden in het boek uiteengerafeld in subvaardigheden. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een zo objectief mogelijke observatie en rapportage, die zowel in eenvoudige als in complexe hulpverleningssituaties uitgevoerd kunnen worden.In het boek wort de theorie behandeld die aan de hand van praktijkbeelden op de bijbehorende cd-rom toegepast en geoefend kan worden. De fragmenten op de cd-rom worden gebruikt om de theorie toe te passen. De videofragmenten komen uit verschillende beroepspraktijken. In het boek staan opdrachten die met de cd-rom uitgevoerd moeten worden. Op de cd-rom staan ook standaard observatie- en rapportagelijsten die ingevuld en geprint kunnen worden.Het boek is geschreven voor studenten van sociaal-agogische opleidingen zoals: woonbegeleider, activiteitenbegeleider, klassenassistent, sociaal pedagogisch hulpverlener, creatieve therapeut, maatschappelijk werkende en sociaal dienstverlener. Het is toepasbaar voor zowel mbo- als hbo-opleidingen die vallen onder de ‘School of Social Work’.Drs. Petra de Bil heeft na de PABO en MO-A Nederlands een studie psychologie afgerond en heeft werkervaring in zowel het onderwijs als in de jeugdhulpverlening. Ze heeft veel gewerkt met en onderzoek gedaan naar jongeren met gedragsproblemen. Momenteel geeft ze les aan opleidingen van de School of Social Work bij hogeschool INHOLLAND. Eerder schreef ze het handboek Woonbegeleider.

    Exit mobile version