Observeren en rapporteren

Observeren en rapporteren


Auteur:S. Celestin-Westreich

  • Nederlands
  • 196 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • april 2008
  • Samenvatting

    Observeren en rapporteren behandelt de essentiele kennis en vaardigheden die vereist zijn voor deskundig observeren volgens het FACE©-model. Dit model gaat uit van systematische afstemming van het eigen denken en voelen op het professionele handelen. Toepassing van dit model helpt de lezer zijn eigen vaardigheden als observator verder te ontwikkelen.Deel I begeleidt de student op het leerpad van ‘alledaags’ naar professioneel observeren.In deel II is het (systematisch) observeren uitgewerkt in een stappenplan. Aan de hand van duidelijke en praktijkgerichte voorbeelden, cases en opgaven kan de student actief aan de slag met de stof.Het boek is in de eerste plaats geschikt voor studenten in sociaalagogische opleidingen, maarook voor professionals die hun vaardigheden met betrekking tot observeren en rapporteren willen verbeteren.Smadar Celestin-Westreich is als hoofddocente verbonden aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. Zij leidt ook de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en vorming van het multi-site FACE©-programma voor gedrags- en emotionele problemen bij jongeren en hun gezin. Leon-Patrice Celestin, psychiater, is als ‘praticien hospitalier’ werkzaam in Parijs. Hij leidt de interventie- en onderzoeksonderdelen van het FACE©-programma en verzorgt bijscholing voor professionals in de geestelijke gezondheidssector.