Observatietechnieken / 4 / deel Werkcahier + CD-ROM

  • Nederlands
  • 120 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2007
  • Samenvatting

    In dit werkcahier staat het leren van een aantal veel gehanteerde observatietechnieken centraal: het bepalen van de lichaamstemperatuur, polswaarden, ademhaling en bloeddruk.Vaardigheden in inhoudelijke analyses:het meten van de lichaamstemperatuurhet observeren van de hartslaghet observeren van de ademhalinghet meten van de bloeddrukVaardigheden in studieopdrachten:het bepalen van de betrouwbaarheid van thermometershet instrueren over het gebruik van thermometershet informeren over gevonden waardenhet informeren over het gebruik van bloeddrukmetersVoor wie?Dit boek is bestemd voor mbo-opleidingen verpleegkunde (niveau 4).