Nulpunt-revolutie

Nulpunt-revolutie


Auteur:B. Adamah

  • Nederlands
  • 291 pagina’s
  • AnkhHermes
  • oktober 2006
  • Samenvatting

    Nikola Tesla wist in 1898 al dat tachyon-energie alle fossiele brandstoffen kon vervangen vanuit een onuitputtelijke krachtbron, volledig milieuvriendelijk en overal ter wereld vrijwel kosteloos aan te boren. Derde Wereld, het correlaat olieoorlogen en terrorismedreiging en het broeikaseffect blijken volstrekt overbodig. Tachyonen bieden voorts revolutionaire mogelijkheden voor de geneeskunde en de ontstoring van elektro-smog, de hoofdoorzaak van stress en een pandemie aan modeziektes. Tot slot behandelt Nulpunt-revolutie tachyonen als ‘intelligente energievorm’. De interactie ervan met ons bewustzijn, maakt een upgrade mogelijk vergelijkbaar met onze overgang van prehistorie naar beschaving. In een tijd van chronisch dreigende energietekorten, een uitgeputte Aarde en een volledig uit de hand lopende innerlijke crisis van de mensheid pareert Nulpunt-revolutie het ‘boiled frog syndroom’ met onverwachte inzichten en een schat aan ongecensureerde kennis.