Nostromo

Nostromo


Auteur:Joseph Conrad

  • Nederlands
  • 596 pagina’s
  • IJzer
  • oktober 2001
  • Samenvatting

    Nostromo is een spannende, breed opgezette roman over de gefingeerde Zuid-Amerikaanse republiek Costaguana. De handeling speelt zich af rond de stad Sulaco, waar de verschillen tussen de klassen en rassen groot zijn. De politieke situatie is onzeker, zoals schijnt te horen in Zuid-Amerika: hebzucht en machtswellust worden beurtelings gebotvierd door verschillende individuen en hun kliek.Tegen die achtergrond plaatst Conrad een aantal sterk uitgewerkte personages, meest westerlingen, ieder met hun eigen belang, op politiek, sociaal, economisch of amoureus gebied. Die smeltkroes van belangen resulteert in een groot moreel drama van dictatuur en geweld, van verlammend materialisme en onverbiddellijk vooruitgangsgeloof.De splijtzwam ter plaatse is de zilvermijn die vlak bij Sulaco wordt geexploiteerd door Europeanen. Als de instabiele politieke situatie escaleert en uitloopt op een revolutie, is de zilvermijn een van de eerste doelen van de nieuwe politieke machten. De legers naderen de stad en de conflicten spitsen zich toe.Een kort bezoek aan Venezuela inspireerde Joseph Conrad tot het creeren van Costaguana, dat misschien de eigenlijke hoofdpersoon van het boek is.’Het begon met een beeld dat ik had, een beeld van een schemerland dat de provincie Sulaco zou worden, met zijn hoge, donkere sierra en zijn nevelige campo als stomme getuigen van gebeurtenissen die voorvloeiden uit dehartstochten van mensen met een onduidelijk besef van goed en kwaad.’ Zo schreef Joseph Conrad 1857-1924) zelf over het ontstaan van zijn meesterwerk Nostromo. Hij leefde twee jaar als een kluizenaar om uit zijn summiere gegevens zijn Zuid-Amerikaanse wereld te scheppen, een gistend, complex universum waar de landschappen, mensen en talen elkaar treffen rond een duistere held, Nostromo.In weinig of geen andere engelstalige boeken wordt zo overtuigend een heel land, Costaguana, eerst geschapen en vervolgens in vuur en vlam gezet als er slag wordt geleverd om het bezit van macht en een fortuin aan zilver. Ook zijn er weinig boeken waarin personages uit elke laag van de maatschappij zo volledig worden geportretteerd, van de Engelse grootindustrieel Charles Gould tot de knappe Italiaanse zeeman Nostromo, die zich leent voor het verdedigen van de belangen van anderen, maar uiteindelijk ook zelf belangen blijkt te hebben.