No Nonsense Met Een Hart

No Nonsense Met Een Hart


Auteur:Rob Fijlstra

  • Nederlands
  • 65 pagina’s
  • Scriptum Books
  • september 2001
  • Samenvatting

    In woelige tijden meent de behoefte aan zekerheid en gezaghebbende figuren toe. Het verlangen groeit, dat ‘zij’ onze dilemma’s oplossen en ons een rustig leven garanderen. Naarmate er minder externe bronnen van veiligheid zijn, wordt er meer gezocht. Een zoektocht die gedoemd is te mislukken, omdat de omgevingsturbulentie toeneemt en wij steeds meer op onszelf teruggeworpen worden. Daarom is het beter je lot in eigen handen te nemen en ondernemer van je eigen leven te zijn. Veel mensen vechten zich een weg naar de top in de verwachting daar het Walhalla aan te treffen. Eenmaal gearriveerd ontdekken ze dat de beleefde onvrijheid groter is, de gedragscodes explicieter en de verborgen agenda’s betekenisvoller. De verworven ‘vrijheid’ drukt zich niet uit in gevoelens van ‘vrij zijn’; veeleer geeft de positie de mogelijkheid de vrijheid van anderen in te perken. ‘Vrijheid’ blijkt een verworvenheid van het individu, niet van de positie. ‘Vrij heid’ is de vrucht van het persoonlijk ontwikkelingsproces. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich wil laten inspireren door de bezieling van twee ervaren adviseurs. Als voorbereiding op veranderingen die zich binnen organisaties gaan voordoen, als ruggesteuntje bij het ondergaan daarvan of uit pure (vakmatige) nieuwsgierigheid. De auteurs Rob Fijlstra en Harry Wullings zijn werkzaam bij de Adviesgroep voor Organisatie Psychologie AVO P in Amsterdam. Zij zijn betrokken bij veranderingsprocessen van uiteenlopende grote en kleine organisaties.