Nld

Auteur:Marieke Molenaar-Klumper

  • Nederlands
  • 89 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • 3
  • maart 2001
  • Samenvatting

    NLDSignaleren, diagnosticeren en behandelen in de onderwijssettingMarieke Molenaar-KlumperSinds enige tijd worden er steeds meer kinderen met NLD – Nonverbal Learning Disabilities – gediagnosticeerd. Deze niet-verbale leerstoornis die halverwege de jaren zeventig voor het eerst werd omschreven, kenmerkt zich door het samengaan van leer- en gedragsproblemen met motorische problematiek. In vier beknopte hoofdstukken wordt door Marieke Molenaar-Klumper de stoornis helder beschreven. Puttend uit een gedegen literatuuronderzoek en gebaseerd op een casus beschrijft zij de cognitieve, psychomotorische, sociaal-emotionele en ruimtelijk-inzichtelijke kenmerken van de stoornis. In hoofdstuk 2 en 3 bespreekt zij de signalering en diagnosticering van NLD. Uitgebreid staat ze daarbij stil hoe NLD zich verhoudt tot andere kinderpsychiatrische beelden zoals beschreven in de gangbare classificatiesystemen. In het vierde hoofdstuk komen concrete behandelingsstrategieen voor de aanpak thuis en op school aan de orde.Marieke Molenaar-Klumper is als orthopedagoge verbonden aan het Pedologisch Instituut/School ‘De Brug’ te Leiden.