NIMA marketing lexicon

Redactie:Eric Waarts

  • Nederlands
  • 723 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2004
  • Samenvatting

    Sinds 1993 is het NIMA Marketing Lexicon het naslagwerk voor professionals, docenten en studenten in marketing, communicatie, sales en marktonderzoek.Het NIMA wil als beroepsvereniging van marketeers de eenduidigheid van de marketingtaal bevorderen. Het NIMA Marketing Lexicon is daarbij een hulpmiddel.Het Lexicon definieert ruim 3700 begrippen uit de marketing: zuiver, helder en eenduidig. De begrippen zijn ondergebracht in hoofdstukken die elk een specifiek deelterrein omvatten. Tevens bevat het Lexicon een Engelse woordenlijst, waarmee eenvoudig het Nederlandse equivalent van een Engelse term opgezocht kan worden en vice versa. Het Lexicon is ontwikkeld door meer dan 60 deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven, onder auspicien van het NIMA. Het Lexicon bewijst zijn waarde bij de voorbereiding op examens, maar ook als naslagwerk in de praktijk.Oorspronkelijke en nieuwe auteurs hebben het lexicon tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van e-commerce hebben geleid tot een vrijwel geheel vernieuwde begrippenlijst. De vierde druk van het NIMA Marketing Lexicon is daarmee opnieuw een actuele standaard op het terrein van de marketing.