Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal

Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal


Auteur:Chr. de Kok

  • Nederlands
  • Boekenservice
  • juni 2012
  • Samenvatting

    Voor sommige Nederlandse woorden of uitdrukkingen bestaat geen rechtstreekse Franse vertaling. Met name de vertaling van voorzetsels, bijwoorden en woorden met een ruime betekenis levert vaak problemen op, ook voor mensen die een goede kennis hebben van de Franse vocabulaire en syntaxis. Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal is hierbij een handig hulpmiddel en is bestemd voor studenten wo, hbo, vertaalopleidingen en voor alle andere geinteresseerden in de Franse taal. Nieuwe praktische wenken bij de studie van de Franse taal beweegt zich op het grensgebied tussen vocabulaire en syntaxis. Het boek besteedt uitgebreid aandacht aan de structuurverschillen tussen het Frans en het Nederlands en aan het juiste gebruik van woorden in hun context. In deze nieuwe druk is meer dan voorheen de nadruk komen te liggen op de verbindingswoorden en op de syntagmatische combinaties van werkwoorden met hun bepalingen. Verder is de inhoud geactualiseerd en zijn de lexicale rubrieken anders ingedeeld. Naast het grammaticaal compendium is in deze herziening een aantal lijsten met voor Nederlanders specifieke problemen toegevoegd, waarnaar in de rubrieken regelmatig wordt verwezen.