Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie

Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie


Auteur:Bert Pol

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Overheden communiceren met burgers. En dat doen ze met een bedoeling, bijvoorbeeld bewoners laten weten dat er werkzaamheden in hun wijk gaan plaatsvinden waarvan ze hinder kunnen ondervinden. Of agressie tegen ambulancepersoneel verminderen. Maar waarom is de ene uiting effectief en doet de andere niets? Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie geeft inzicht in de wijze waarop de overheid communicatie kan inzetten voor het veranderen van gedrag, het versterken of afzwakken van attitudes en het vergroten van de kennis van burgers. Dit gebeurt aan de hand van recente sociaalwetenschappelijke inzichten, geillustreerd met voorbeelden uit campagnes en krantenartikelen. Op de bijbehorende website staan een extra casus en vragen en opdrachten waarmee de lezer de theorie uit het boek in praktijk kan brengen.Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie is bedoeld voor hbo- en wo-studenten van opleidingen waarin aandacht is voor (overheids)communicatie en gedragsbeinvloeding. Daarnaast is het een naslagwerk voor communicatieprofessionals en bestuurders.Bert Pol en Christine Swankhuisen richtten in 1997 Tabula Rasa op, een onderzoeks- en adviesbureau gericht op gedragsverandering en communicatie. Zij zijn daarnaast verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Leiden.