Nieuw Schokland / Niveau 3-4 / Deel Werkboek B

Nieuw Schokland / Niveau 3-4 / Deel Werkboek B


Auteur:J. Verwijlen

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Deviant
  • juli 2008
  • Samenvatting

    Nieuw Schokland is een competentiegerichte methode burgerschapsvorming die als doel heeft elke deelnemer aan het beroepsonderwijs de kans te geven om zich niet alleen op het toekomstige beroep voor te bereiden, maar ook op zijn/haar burgerschap in onze samenleving. Daarnaast richt de methode zich op de deelnemer als kritische consument en wordt aandacht gegeven aan de noodzaak van vitaal burgerschap.Naast de kerntaken uit het brondocument LL&B vindt u in Nieuw Schokland drie toegevoegde kerntaken: de kern van burgerschap, milieu en energie, en wereldburgerschap.Nieuw Schokland is een methode voor het beroepsonderwijs. Maar zij is geschreven vanuit de visie dat ons economisch burgerschap zich alleen maar in de tijd kan blijven ontwikkelen wanneer zij gevoed wordt door een volwassen morele, sociale, culturele en politieke burgerschapscompetentie.De methode Nieuw Schokland bestaat uit de volgende delen:BasisboekNieuw Schokland, niveau 2 en 3-4 ISBN: 978-90-76944-609Werkboeken niveau 2Nieuw Schokland, werkboek deel A ISBN: 978-90-76944-616Nieuw Schokland, werkboek deel B ISBN: 978-90-76944-623Werkboeken niveau 3-4Nieuw Schokland, werkboek deel A ISBN: 978-90-76944-630Nieuw Schokland, werkboek deel B ISBN: 978-90-76944-647Het gebruik van de bijbehorende oefeningen, verdiepingsstof, e.d. van Nieuw Schokland op de methodesite Studiemeter.nl is gratis. Inlogcodes voor Studiemeter.nl kunnen door de opleiding bij de uitgeverij aangevraagd worden.