Nieuw Schokland / niveau 3-4 / deel Werkboek A

Auteur:Daniel Brandsema

 • Nederlands
 • 208 pagina’s
 • Deviant
 • juli 2008
 • Samenvatting

  Nieuw Schokland: de nieuwe, geactualiseerde en geherstructureerde methode burgerschap voor het mbo.

   class=”default_listitem”

  • Evenwichtige verhouding tussen de digitale component (Studiemeter.nl) en de papieren component.
  • Beproefde opzet theorieboek plus werkboeken.
  • Hoofdstukindeling conform de kerntaken van het brondocument.
  • In de speelruimte tussen de minimumeisen van het Brondocument LL&B en de maximale burgerschapscompetenties kiest Schokland zoveel mogelijk voor het laatste. Ook Nieuw Schokland zal bekend staan als een inhoudelijke en geengageerde methode.
  • Verrijkt met twee door Uitgeverij Deviant gekozen domeinen: Wereldburgerschap en Milieu.
  • Formatieve online-toetsen plus verrijkingsstof via Studiemeter.nl.
  • Summatieve toetsen / proeven van bekwaamheid per kerntaak.
  • Tweewekelijkse actualiteitenrubriek op Studiemeter.nl.