Nieuw Bijbels Lexicon

Nieuw Bijbels Lexicon


Auteur:Karina van Dalen-Oskam

  • Nederlands
  • 444 pagina’s
  • Bert Bakker
  • november 2005
  • Samenvatting

    In het huidig Nederlands komen veel woorden en uitdrukkingen voor die uit de bijbel stammen, zoals ‘Benjamin’, ‘met hart en nieren’, ‘oogappel’, ‘zondebok’, ‘zo arm als Job’ en ‘Abraham zien’. Maar waar ze nu precies vandaan komen, weet bijna niemand meer. De auteurs hebben deze en vele andere woorden en uitdrukkingen verzameld en voorzien van verklaringen en citaten. Ze lichten de uitdrukkingen toe door ze in hun bijbelse context te plaatsen en hun ontwikkeling te schetsen tot het Nederlands van nu.