Nietzsches tranen

Nietzsches tranen


Auteur:Irvin D. Yalom

  • Nederlands
  • 329 pagina’s
  • Balans
  • april 2005
  • Samenvatting

    In Nietzsches tranen wordt een brug geslagen tussen fictie en non-fictie. Het decor: Wenen aan het eind van de vorige eeuw, de psychoanalyse staat op het punt door te breken. De hoofdfiguren: Friedrich Nietzsche, de ‘filosoof met de hamer’, en Dr. Joseph Breuer, een van de grondleggers van de psychoanalyse. Het drama: Nietzsche loopt met zelfmoordplannen rond nadat Lou Salome geweigerd heeft zijn vrouw te worden. Dr. Breuer is bezeten van een patiente en weet zich geen raad met zijn obsessie. Op verzoek van Lou Salome begint Breuer een poging om Nietzsche te ‘behandelen’, maar hij ontdekt dat Nietzsche spelenderwijs zijn, Breuers, problemen ter hand neemt.In een meesterlijke en spannende reeks sessies ontwikkelt zich een bizarre vriendschap tussen de twee mannen, die de lezer onontkoombaar betrekt bij de afgronden van de geest. De vertaling is van Nijhoff-prijswinnaar Else Hoog.Rollo May: “Een sublieme romancier en een briljant analyticus van de menselijke geest!”De Leeuwarder Courant: “Een postuum eerbetoon aan Nietzsche.”Hervormd Nederland “Deze roman is zonder overdrijving balsem voor de ziel.”Theodore Roszak “Diepzinnig denker en mee-slepend verteller.”