Niet morgen, maar nu

Niet morgen, maar nu


Auteur:Wayne W. Dyer

  • Nederlands
  • Samenvatting

    In dit boek toont dr. Wayne Dyer aan dat elk mens zijn mentale achilleshielen heeft, bewust of onbewust. Hij vertelt in begrijpelijke taal hoe deze zwakheden – waardoor de mens zichzelf vaak ernstig te kort doet en ongemerkt kwelt, opgespoord kunnen worden en hoe de mens in het dagelijkse leven kracht en inspiratie kan vinden zonder belemmerd te worden door zijn kwetsbare plekken. De psychotherapeut dr. Wayne Dyer gaat uit van de jongste psychologische visies op mens en wereld en van de ervaringen vanuit de praktijk, zoals die massaal toegankelijk zijn geworden door de brede stroom van psychotherapeutische literatuur. Maar zijn taal is niet die van een geleerde. Schijnbaar moeiteloos maakt hij de vele verworvenheden van de moderne psychotherapie toegankelijk voor een ieder die niet ten volle tevreden is over zijn bestaan en naar een uitweg of een oplossing zoekt. Ook in dit boek spreekt dr. Wayne Dyer vanuit zijn pesoonlijke ervaringen en geeft hij concrete adviezen en richtlijnen die