Niet Leuk

Niet Leuk


Auteur:G. van Benthem van den Bergh

  • Nederlands
  • 111 pagina’s
  • Mets en Schilt
  • 2
  • maart 2004
  • Samenvatting

    Toen de dichter A. Roland Holst zijn collega Simon Vestdijk een bezoek bracht en van diens vrouw te horen kreeg dat Simon niet te spreken was omdat hij – voor de zoveelste keer – aan een depressie leed, ging hij toch Vestdijks slaapkamer binnen. Daar wist hij echter niets beters te vragen dan: eHoe is dat nu, zo’n depressie?? Vestdijk antwoordde met zachte stem: eNiet leuk.? Een understatement dat de toon zet van dit even aangrijpende als nuttige boek, dat handelt over de eigen ervaringen van Godfried van Benthem van den Bergh. eToen ik voor het eerst in de greep raakte van wat later een depressie bleek, snapte ik er niets van. Het begon met verlies aan energie, fysiek en mentaal, waarvan de oorzaak onduidelijk was. […] Het lag voor de hand om als contrast met het zittende bestaan [op het instituut] heen en weer te fietsen. De eerste tijd deed ik dat ook regelmatig, maar plotseling werd het me zonder naspeurbare reden teveel. Ik was al moe terwijl ik nog nauwelijks op weg was. Al was de afstand niet zo groot, ik kon het op de fiets niet meer aan. […] Erger was het verlies van mentale energie, dat niet met een auto kon worden goedgemaakt. Ik kon me steeds slechter concentreren. Traagheid beving me en ik kon steeds minder afstand nemen van een tekst, nodig om die te kunnen bewerken. Ik probeerde tevergeefs een manuscript te verbeteren om het aan een bijeenkomst van collega?s voor te leggen. Omdat ik mij schaamde, heb ik de bijeenkomst niet afgezegd. Waar ik al bang voor was, gebeurde: mijn hoofdstuk werd slecht ontvangen. Ik vond het zelf ook niet goed, maar ik kon er niets meer aan doen. Ik dacht dat ik me zo ellendig en verlamd voelde omdat ik in mijn werk was vastgelopen. Ik besefte niet dat het omgekeerd was: een depressie had mij gevangen genomen en tot een schim van mijzelf gemaakt.? Godfried van Benthem van den Bergh is politicoloog en houdt zich bezig met de internationale politieke betrekkingen. Hij was voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, verbonden aan de Erasmusuniversiteit en het Institute of Social Studies.